Aansprakelijkheid en vrijwaring

NIEUW OP DE MARKT, hierna genoemd NODM, streeft ernaar het platform zoveel mogelijk storingsvrij te laten functioneren.

NODM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet online zijn van de website en zal geen vergoedingen uitkeren voor schade die hierdoor geleden zouden zijn.

NODM kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de productadvertenties van fabrikanten en dienstverleners.

NODM houdt toezicht op de gepubliceerde advertenties en heeft het recht de inhoud van ongepaste advertenties deels of in het geheel van de website te verwijderen.

Klachten over inhoud van de website kunnen gericht worden aan klachten@nodm.be.

NIEUW OP DE MARKT
Een handelsnaam van NOTM Web Services

Sparstraat 15
7572 TP Oldenzaal
E-mail: info@nodm.be
KvK-nummer: 08156979